aproksimativan


aproksimativan
adj approximate, approximative
* * *
• approximative

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aproksimativan — ȁproksimatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se temelji na aproksimaciji, koji je određen otprilike [aproksimativna metoda]; približan ETIMOLOGIJA vidi aproksimirati …   Hrvatski jezični portal

  • ȁproksimatīvno — pril. na aproksimativan način; približno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aproksimativno — ȁproksimatīvno pril. DEFINICIJA na aproksimativan način; približno ETIMOLOGIJA vidi aproksimirati …   Hrvatski jezični portal